Zamówienia

Data publikacji: 14:35 28-12-2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

z dnia 10 grudnia 2015 r. w ramach projektu "Audyt i strategia wzornicza wsparciem w innowacyjnym rozwoju firmy San-el s.c. Kazimierz Kargol, Michał Kargol" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję Etap I".

Dokumenty do pobrania:

OgłoszenieOgłoszenie

Data publikacji: 12:31 10-12-2015

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi indywidualnego audytu.

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej do projektu pod nazwą Audyt i strategia wzornicza wsparciem w innowacyjnym rozwoju firmy San-el s.c. Kazimierz Kargol, Michał Kargol, który będzie realizowany w ramach Działania 1.4: Wzór na konkurencję, I Osi priorytetowej: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe

ZałącznikZałącznik nr 1

ZałącznikZałącznik nr 2

ZałącznikZałącznik nr 3